Patoloji Numunesi Gönderim-Teslim Alma Talimatı

 • Laboratuvarımıza gönderilen tüm patoloji örneklerini kapsar.
 • Bu talimatta bahsi geçen numuneleri hazırlayıp kurye/kargo şirketine teslim eden anlaşmalı kurumdaki laboratuvar yetkilisi sorumludur.
 • Numunelerin kurumlardan toplanmasından şehir dışından teslim alınan numuneler için anlaşmalı olduğumuz kargo şirketi, şehir içi numunelerin toplanmasından kuryelerimiz sorumludur.
 • Laboratuvarımızda numune kabulde çalışan teknisyenler ve patoloji laboratuvarı çalışanları sorumludur.
 • Numunelerin solüsyon içinde (% 10 formaldehit ) ile gönderilmelidir. Solüsyonsuz olan numuneler  laboratuvarımızda doku çeşitliğine göre en az 24 saat solüsyon içinde bekletilmektedir.Bu olay sonucunda  hasta sonuçları da gecikmektedir.Uzun süre solüsyonsuz kalan numunelerde doku ölümü de olabilmektedir.
 • Numune gönderimde kullanılan formaldehit solüsyonunun oranı fazla olduğu durumlarda dokuya zarar vermektedir. Ayrıca formaldehit oranının fazla olduğu numuneleri kabul eden laboratuvar yetkilileri de bu numuneleri açmakta güçlük çekmektedirler.
 •  

  Anlaşmalı olduğumuz kurumlara değişik boyutlarda patoloji kabı gönderimi yapılmaktadır. Gönderilen patoloji kaplarının içine numune ve solüsyonu konulduktan sonra ağzı iyice kapatılmalı gerekirse parafinle desteklenmelidir.
 • Numune gönderimleri farklı kaplarda olacak ise bu kapların geniş ağızlı vidalı kapaklı olmasına dikkat edilmelidir. Numunenin zarar görmemesi ve solüsyonun dökülmemesi için tüm önlemler alınmalıdır
 • Numunelerin darbelere karşı kırılmasını engellemek için etrafının köpükle desteklenmelidir.
 • Numune çantalarının üzerine gerekli durumlarda uyarı yazıları (dik tutunuz, kırılacak numune, acildir.) yapıştırılmalıdır.
 • Numuneler ile ilgili bilgilerin yer aldığı istem formlarında muhakkak kurum kaşesi olmalıdır. Kaşe bulunmayan ya da kurum ismi yazmayan istem formları işleme alınmamaktadır.
 • Hasta bilgilerinin yer aldığı istem formları çalışmanın akibiyetini etkileyeceği için okunaklı olmalıdır. İstem formlarında yaş, cinsiyet, patolojik materyallerin alındığı bölge , hastaya ait kimlik bilgileri ve klinik ön tanı  asgari olarak yer almalıdır.
 • Her hasta için ayrı istem formu düzenlenmelidir, formda hastaya ait klinik tanıyı tespit eden uzman doktorun kaşesi ve imzası bulunmalıdır.

 • Numune istem formları sizlere gönderdiğimiz kilitli poşetler içinde gönderilmelidir.
 • Patoloji numunesi olan çantayı açan laboratuvar teknisyeni, bir koku,sızıntı veya  numunenin kırılması durumlarında çantayı acilen patoloji laboratuvar teknisyenine teslim etmelidir.Yaşanan bu durum uygun olmayan ürün-hizmet formu ile kayıt altına alınmalıdır.gerekli durumlarda düzenleyici-önleyici faaliyet başlatılmalıdır.